Nasza oferta

Biuro Rachunkowe Lublin | Nasza oferta

1. Księgi handlowe

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgigłówne, księgi pomocnicze, ewidencja analityczna produktów trwałych, ewidencja analityczna wyposażenia, ewidencje,
 • podatku od towarów i usług),
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji (rocznych i miesięcznych),
 • obsługa spraw kadrowo-płacowych,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

2. Książki przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja analityczna środków trwałych,
 • ewidencja analityczna wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników, rozliczanie właścicieli,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

3. Ewidencje ryczałtowe

 • ewidencja przychodów według stawek ryczałtu,
 • ewidencja analityczna środków trwałych,
 • ewidencja analityczna wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa spraw kadrowo-płacowych,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwość stałego nadzoru nad prowadzeniem księgowości w siedzibie Klienta w szczególności w zakresie:

 • prowadzenia ewidencji obrotu gotówkowego (kasowego i bankowego) i terminowego rozliczenia z budżetem i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • weryfikowania ewidencji sprzedaży,
 • nadzorowania spraw kadrowo-płacowych i wynikających z przepisów kodeksu pracy,
 • wyprowadzania zaległości księgowych i korygowania nieprawidłowych ewidencji,
 • zakładania ewidencji pomocniczych,
 • szkolenia pracowników.

Co jeszcze...?

W ramach obsługi księgowej sporządzamy również deklaracje i zeznania podatkowe, raporty finansowe, sprawozdania dla celów statystycznych, a w razie potrzeby także wnioski kredytowe, biznes plany itp.

Dzięki utrzymywaniu stałego kontaktu z Klientem, sprawujemy na bieżąco nadzór formalno-rachunkowy nad dokonywanymi operacjami gospodarczymi i związanymi z nimi rozliczeniami podatkowymi.

W ramach obsługi płacowo-kadrowej wykonujemy następujące czynności:

 • Sporządzanie listy płac,
 • Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • Sporządzanie deklaracji ZUS,
 • Wykonywanie obowiązków związanych z obliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Przekazywanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
 • Zgłaszanie zmian danych, a także pośrednictwo w składaniu zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń w terminach ustawowych,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-5, PIT-5L, PIT-8B, PIT-11, PIT-28, PIT-40,
 • Sporządzanie bankowych poleceń przelewów na wynagrodzenia,
 • Sporządzanie bankowych poleceń przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Ustalanie praw do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
 • Prowadzenie kart zasiłkowych,
 • Weryfikacja rachunków za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • Sporządzanie umów o pracę,
 • Sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę,
 • Sporządzanie świadectw pracy,
 • Nadzorowanie dokumentacji kadrowej, w tym prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy oraz ewidencja urlopowa,
 • Przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia.